Randis tepper i Walaker hotell

Randi Bjerkås Lyngra

Billedvev, broderier, tegning, maleri

I juni 2020 fikk Glassverandaen i Walaker hotell i Solvorn et nytt tilskudd.

Randis installasjon er skreddersydd til rommet, og temaet for teppene er inspirert av området.

Sognefjorden er  full av norsk saga, og når det utenfor hotellet står en stor ask, kom Yggdrasil av seg selv.

Rett over fjorden for hotellet står Norges eldste stavkirke, Urnes, og flere, litt yngre, er ikke langt unna.

De er minner om overgangen fra hedendom til kristendom - fra hov til kirke.