KRV 2019

Randi Bjerkås Lyngra

Billedvev, broderier, tegning, maleri

Kunst rett vest 2019  ble holdt 14. - 22. september på Høvikoddeni Fossekleiva kultursenter.


Randi deltok på fellesutstillingen med teppet "Steinhuggernes vår".